Dönemsel yazılar, paylaşımlar

"Orman Yangınları" Kamuoyu Araştırması

      

"Pandemide Özlediklerimiz" Kamuoyu Araştırması          Anayasanın İlk 4 Maddesinin Değiştirilmesi Kamuoyu Araştırması    

                                                        

Boğaziçi Üniversitesi Protestoları Kamuoyu Araştırması                 Korona Günlerinde Sağlık Profesyonelleri   

                                                                          

 Korona Günlerinde İş Dünyası        Korona Günlerinde Hayat                Gıda İsrafı B2B                                                                                                                                   

                                                   

     

     Gıda İsrafı -Aralık 2019                 The Public On Purpose                      Futbol, Toplum ve "Çarşı"                                

 

                                                              

   

 Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü        Kültür Analizi                                               İş Kazaları